Tutoria entre iguals


Aquest projecte, inclòs en el PAT del centre , forma part de l’Acolliment de l’alumnat ja que fa referència als criteris d’integració i socialització. Considerem una part de l’acolliment la tutoria entre iguals, en aquest cas , l’ acompanyament d’un noi o una noia de recent incorporació al centre per un o una altra més gran.

Optem per fer  aquest projecte per dues raons:

  1. Hem observat que cada curs hi ha una part de l’alumnat de primer amb dificultats  d’adaptació a l’Institut i/o de relació amb els companys associades,  en algun cas, a comportaments disruptius.
  2. Hem constatat que les tutories entre iguals han tingut resultats positius quan d’una manera més informal i puntual des de la Comissió de Convivència hem assignat a alumnat que ha infringit alguna norma de convivència bàsica un company o companya tutors amb l’objectiu d’ajudar-lo a gestionar els seus problemes i  modificar els seu comportament. Al mateix temps els i les alumnes que han fet aquest acompanyament han viscut l’experiència molt positivament.

Tenim la convicció que si potenciem les competències  Social i Ciutadana i la d’Autonomia personal de l’alumnat i gestionem convenientment els conflictes personals i els de dinàmica grupal millorarà el clima del centre i repercutirà en l’augment del rendiment escolar.

 

Tutoria d’acompanyament en l’adpatació en format .docx
Descarrega

 

Presentació en powerpoint