Projectes i programes


RESUM DELS PROJECTES I ACTIVITATS DE CENTRE

 

Àmbit personal i social


Participació i col·laboració de tota la comunitat educativa.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Alumnat i professorat treballem activament per la millora de la convivència en el centre.

Projecte Òrbita

Projecte de ciutat per combatre el fracàs escolar i el risc d’exclusió social.

Cotutorització TR

Millorar la implicació entre el món educatiu i empresarial mitjançant la cotutorització del TR.

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu de la UAB que pretén acostar la universitat a l’alumnat.

Vetllem per un bon ús de les xarxes socials.

Millorem la salut dels adolescents.

Àmbit lingüístic


AVANCEM cap al tractament integrat de llengües.

Creem nous usos de la biblioteca escolar.

Afavorir l’intercanvi internivells  i la millora de l’expressió oral en llengua anglesa.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Llegim 20 minuts cada dia.

Àmbit cientificotecnològic


Programa de Salut Integral. Educar en hàbits saludables.

Mart XXI

Programa educatiu que apropa la UPC a l’alumnat a través de la ciència.

Àmbit educació física


AFÍN

Projecte AFÍN: Activitat Física Inclusiva i Normalitzada.

Esport a l'escola

Promoure la pràctica física o esportiva dels joves que completi la seva educació i millori la seva qualitat de vida.

Àmbit artístic


FlipArt

Acostar artistes i tècnics de l’espectacle.

Ciutats intel·ligents.

Intercanvi d’idees, treballs i experiències amb Chicago.

Emprenedoria

Alumnat de batxillerat dinamitzen tallers de logos i imatge corporativa a les escoles.

Àmbit social


Talent Factory

image

Potenciar i propiciar el talent emprenedor dels joves.

Defensem i promocionem els drets humans.

Àmbit digital


Altres


Conveni VQ

Conveni de col·laboració Viladecans Qualitat S.L. i l’insitut Mestres.

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats.