Projectes i programes


AFÍN

Projecte AFÍN: Activitat Física Inclusiva i Normalitzada.

AVANCEM cap al tractament integrat de llengües.

Projecte de participació i col·laboració entre la comunitat educativa del centre: alumnat, professorat i famílies.

Programa de Salut Integral. Educar en hàbits saludables.

Afavorir l’intercanvi internivells  i la millora de l’expressió oral en llengua anglesa.

Alumnat i professorat treballem activament per la millora de la convivència en el centre.

Vetllem per un bon ús de les xarxes socials.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu de la UAB que pretén acostar la universitat a l’alumnat.

Mart XXI

Programa educatiu que apropa la UPC a l’alumnat a través de la ciència.

Esport a l'escola

Promoure la pràctica física o esportiva dels joves que completi la seva educació i millori la seva qualitat de vida.

Cotutorització TR

Millorar la implicació entre el món educatiu i empresarial mitjançant la cotutorització del TR.

Talent Factory

image

Potenciar i propiciar el talent emprenedor dels joves.

Projecte Òrbita

Projecte de ciutat per combatre el fracàs escolar i el risc d’exclusió social.

FlipArt

Programa que acosta els artistes i els tècnics de l’espectacle als instituts.

Conveni VQ

Conveni de col·laboració Viladecans Qualitat S.L. i l’insitut Mestres.

Emprenedoria

Alumnat de batxillerat dinamitzen tallers de logos i imatge corporativa a les escoles.

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats.