Projecte Òrbita


Projecte de ciutat promogut des del pla educatiu d’entorn a través de la xarxa educativa i dels instituts de Viladecans. Aquest projecte de diversificació curricular neix en el marc de la Xarxa Local de Transició Escola i Treball (XLTET) per aplicar estratègies d’atenció a la diversitat.projecte orbita

A la Xarxa es va prendre la decisió de fer un projecte col·laboratiu per tal que alguns dels alumnes desenvolupessin tasques educatives en entorns laborals propers. Per aquest motiu es va demanar la participació del Departament d’Educació i del Centre de Promoció Econòmica i Serveis a les empreses de l’Ajuntament de Viladecans per tal de sensibilitzar les empreses de l’objectiu del projecte.

En el conveni signat entre l’Ajuntament de Viladecans i el Departament d’educació s’ofereixen estades en empreses del municipi a alumnes amb un risc d’abandonament escolar alt. L’objectiu és motivar-los i donar-los a conèixer el món laboral, així com la necessitat que tenen d’estar formats per fer una inserció laboral adequada.

 

MÉS INFORMACIÓ

Projecte Òrbita. Experiència seleccionada en la modalitat de comunicació oral. INS Josep Mestres i Busquets. I Congrés de Pràctiques Educatives Innovadores al baix Llobregat. 27 i 28 de novembre de 2009.

Prezi Projecte Òrbita. Treball fet per un grup d’alumnes de 3r d’ESO sobre el porjecte òrbita i algunes experiències d’alumnes durant el curs 2014-2015 a l’INS Josep Mestres i Busquets.

NOTÍCIES

Clausura del Projecte Òrbita, una iniciativa per millorar l’èxit escolar. Ajuntament de Viladecans, 21 de maig 2009.

 

VÍDEOS

Clou el projecte Òrbita 2014-2015. Viladecans TV.

Finalitza l’edició 2013 del projecte Òrbita. Viladecans TV.