Projecte AFÍN


 

Proyecto_Afin_LogoEl nostre centre és inclusiu i rep cada any un nombre ampli i variable d’alumnes amb necessitats educatives especials. Al llarg dels anys hem acollit alumnes amb discapacitats sensorials, físiques i intel·lectuals.

Considerem la inclusió com una característica diferencial de tota l’activitat física plantejada al centre; on les adaptacions es viuen com a naturals i indispensables; on l’esport adaptat és una eina de sensibilització; on els alumnes desenvolupen una empatia amb els seus companys amb discapacitat i on les vivències i aprenentatges reverteixen sobre la comunitat educativa, dins i fora de l’entorn escolar.

En el marc de l’escola inclusiva, el nostre centre ofereix un projecte a la matèria d’educació física on tots els alumnes se senten en algun moment protagonistes de l’activitat física, independentment de les seves capacitats, condició social, sexe o moment personal d’evolució.

Tot aquest treball a les sessions d’educació física està recolzat per activitats, tallers, jornades i xerrades de sensibilització i pràctica de l’esport adaptat, que es desenvolupen durant tots els cursos de l’ESO (amb més incidència a 3r d’ESO) i el Batxillerat.

El projecte està batejat amb el nom de PROJECTE AFÍN (Activitat Física Inclusiva i Normalitzada). El fil conductor es la inclusió de TOT L’ALUMNAT en tots els àmbits de l’educació física escolar: classes, pati i sortides escolars. No es modifica el currículum, no es modifica la programació, ni els objectius, ni en la majoria dels casos, la metodologia. Simplement es dona cabuda a totes les característiques heterogènies de l’alumnat durant la pràctica de les activitats d’ensenyament/aprenentatge. D’aquí la “normalització”.