PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)


Les persones que volen accedir a un Programa de formació i inserció (PFI) han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Hi poden accedir joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’ESO sense obtenir-ne el títol i que en el moment d’iniciar els programes no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.

Per fer la preinscripció cal:

  • conèixer el calendari del procés,
  • consultar els centres,
  • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s’ordenen les sol·licituds,
  • presentar la sol·licitud i la documentació,
  • consultar els resultats quan es publiquen les llistes
  • consultar el centre assignat i
  • fer la matrícula.

També poden informar sobre el procés de preinscripció i la matrícula els centres on s’imparteixen els PFI, com Can Calderón.