Programa Salut i Escola


 

 

salut_escola

El programa Salut i Escola (PSiE) impulsat pel Departament d’Ensenyament i pel Departament de Salut, ofereix el servei Consulta Oberta al nostre institut.

Es tracta d’una consulta impartida per una infermera amb la finalitat de:

  • Apropar els serveis de salut als centres docents i als adolescents amb les màximes garanties d’intimitat.
  • Facilitar la promoció d’actituds i hàbits saludables (factors protectors) amb actuacions d’educació per a la salut.
  • Reduir els comportaments que poden afectar negativament la salut (factors de risc).
  • Detecció precoç dels problemes de salut a fi d’intervenir al més aviat possible.

 

Els eixos fonamentals que es treballen són:

  • La salut mental.
  • La salut afectiva i sexual.
  • Violència i maltractaments segons gènere.
  • Hàbits de salut (consum de tabac i altres drogues, altres addiccions, exercici físic, dieta, etc…).
  • Trastorns de la conducta alimentària.

 

Horari:

Dijous de 10-12.30 (S’ha establert un calendari amb els dies concrets del servei).