Orientació


OPCIONS A L'ACABAR L'ESO

 ESTUDIS DE BATXILLERAT
CICLES DE GRAU MITJÀ
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS
ENSENYAMENTS D’ESPORTS
FORMACIÓ PROFESSIONAL DUAL
INCORPORAR-TE AL MÓN LABORAL

DESPRÉS DEL BATXILLERAT

SELECTIVITAT.PAU
PAP.(Prova d’aptitud personal)
CICLES DE GRAU SUPERIOR

I SI NO HAS APROVAT L'ESO?

PROGRAMES FORMACIÓ
I INSERCIÓ (PFI)