Normes per circular amb Vehicle de Mobilitat Personal, segons la DGT