Modalitats i matèries de batxillerat


Modalitats del batxillerat que oferim

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics. El nostre centre ofereix totes les modalitats:

 • Batxillerat científic i tecnològic
 • Batxillerat humanístic
 • Batxillerat de ciències socials
 • Batxillerat artístic

El currículum de batxillerat s’extreu del decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del batxillerat.

 

Quines assignatures ofereix el nostre centre?

Les assignatures del batxillerat LOMCE s’estructuren de la següent forma:

 • Assignatures comunes. Són assignatures que proporcionen una formació general a l’alumnat. Algunes són obligatòries i altres varien en funció de la modalitat de batxillerat triada.
 • Assignatures de modalitat. Són assignatures per profunditzar en la modalitat de batxillerat triada. 
 • Assignatures específiques. Assignatures específiques, assignatures d’ampliació de continguts o altres assignatures a determinar per les administracions educatives.

Podràs obtenir el títol de batxillerat superant totes les matèries.

Si el que vols és accedir a la universitat després del batxillerat, hauràs de superar una prova específica d’accés.

 

Matèries comunes:

Matèria

1r curs

2n curs

Llengua catalana i literatura

x

x

Llengua castellana i literatura

x

x

Llengua estrangera: anglès

x

x

Filosofia

x

 

Educació física

x

 

Ciències per al món contemporani (cultura científica)

x

 

Història de la filosofia

 

x

Història

 

x

Tutoria

x

x

Treball de recerca

x

x

 

Matèries de modalitat i específiques que oferim al nostre centre:

Modalitat

Ciències i
tecnologia

Humanitats i
ciències socials

Arts

 

 

Humanitats

Ciències
Socials

 

Matèria comuna
d’opció

 • Matemàtiques I i II

 • Llatí I i II

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II

 • Història i fonaments de les arts I i II

Matèries de modalitat

 • Biologia I i II

 • Ciències de la terra (geologia) I i II

 • Dibuix tècnic I i II

 • Física I i II

 • Química I i II

 • Tecnologia
  industrial I i II

 • Economia

 • Economia d’empresa  I i II

 • Geografia

 • Grec I i II

 • Història de l’art

 • Història del món contemporani

 • Literatura castellana

 • Literatura catalana

 • Literatura universal

 • Llatí I i II*

 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i II*

 • Cultura audiovisual I i II

 • Dibuix artístic I i II
 • Dibuix tècnic I i II

 • Disseny

 • Història del món contemporani

 • Literatura castellana

 • Literatura catalana

 • Literatura universal

 • Volum

Matèries específiques

 • Una matèria d’una altra modalitat

 • Psicologia

 • Segona llengua estrangera I i II: francès

 • Sociologia

 • Tècniques d’expressió graficoplàstica

 • Religió

 • Matèria específica de centre

* Si no s’ha cursat com a matèria d’opció.