La parla: la identitat d’un poble?


El passat divendres 18, la Berta Montserrat, que ha cursat 2n de batxillerat al centre, va presentar el seu treball de recerca a l’ajuntament de Sant Climent. La felicitem per la tasca que ha dut a terme. En el seu treball fa una descripció del parlar climentó i evidencia com la parla va lligada amb la identitat del poble. El treball passarà a formar part del fons de treballs climentons de la biblioteca municipal.