Itineraris 4ESO


El currículum de 4rt d’ESO presenta unes diferències respecte al dels tres primers cursos, hi ha un increment de matèries optatives específiques. L’orientació d’aquestes assignatures servirà per consolidar aprenentatges bàsics, per ser útils en estudis posteriors o per incorporar-se al món laboral. En cap cas haver cursat una matèria o una altra ens impedeix realitzar els estudis que triem un cop finalitzada l’ESO. 

 

Tots els alumnes tindran unes matèries comunes:

   • Llengua Catalana i Literatura
   • Llengua Castellana i Literatura
   • Llengua Estrangera
   • Matemàtiques
   • Ciències Socials: Geografia i Història
   • Religió/tutoria 2
   • Educació Física
   • Projecte de Recerca
   • Servei Comunitari
   • Tutoria

I unes matèries optatives (itineraris): 3 matèries/3 hores cadascuna.

 

Els alumnes de 3r d’ESO han de prendre a mitjans de curs la decisió de quin itinerari voldran seguir el curs de 4ESO.

A continuació podeu consultar en el següent document on us podreu informar de com organitzem els itineraris al nostre centre.

 Dates a tenir en compte
TRIAR ITINERARI CAL VALORAR QUE ES VOL FER DESPRÉS DE L’ESO

  BATXILLERAT – Quina modalitat?

•  CICLE FORMATIU – Quina branca

•  MÓN LABORAL

COMPLEMENTAR FORMULARI (LINK AL CORREU ENVIAT A LES FAMÍLIES) Del 12 al 15 de maig
CONSULTAR L‘ASSIGNACIÓ PROVISIONAL El 19 de maig
FER RECLAMACIÓ SI S’ESCAU

En cas de reclamació, dirigiu-vos per correu electrònic als vostres tutors/es.

(MAIL FACILITAT AL CORREU ENVIAT A LES FAMÍLIES SEGONS CLASSE)

Del 20 al 21 maig
CONSULTAR LLISTES DEFINITIVES El 26 de maig

 

Documentació addicional