Internet Segura de tu a tu


INTERNET SEGURA DE TU A TU

Destinataris

Alumnat de 1r a 4t d’ESO.

Objectius

Conscienciació dels problemes i riscos que pot generar la Xarxa i crear hàbits saludables en la utilització d’Internet i les xarxes socials.
Formar a un grup d’alumnes de 3r o 4t d’ESO perquè assessorin a alumnes de 1r a fer-ne un bon ús i alhora, facin de mediadors o canalitzadors de possibles conflictes sorgits al centre.
Aquests joves formadors esdevenen referents i assessors per a tots els alumnes del centre durant el curs escolar.
Per tal de donar suport a aquest projecte, mares, pares i docents també reben una sessió informativa.

Programa

Proposta i explicació del projecte a l’equip directiu i a l’AMPA.
Selecció i formació a un grup de 9 o 10 alumnes de 3r o 4t d’ESO en els següents temes: Imatges a la web, ciberassetjament, grooming, càmera web, sexting i privacitat.
Reproducció de vídeos i/o casos reals. Reflexionar, comentar i trobar vies de solució en cada un dels casos.
Formació entre iguals: els alumnes formadors fan una sessió a alumnes de 1r d’ESO (en petits grups) per aconsellar-los a fer-ne un bon ús.
Mediació en conflictes sorgits al propi centre.
Avaluació del projecte. Enquestes.

Característiques

Primer, es realitzaran 3 sessions formatives d’1 hora als alumnes formadors.
Després, programar una sessió d’1 hora per a cada aula de 1r, adaptant-nos a les característiques pròpies de cada centre i la seva disponibilitat.
És necessari ordinador portàtil i canó de projecció.

Calendari

Entre octubre i desembre, les 3 sessions al grup formador.
Entre gener i maig, les sessions formatives entre iguals a les aules de 1r d’ESO.

Organitza

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra