Departament de ciències socials


El Departament de Ciències socials, és un departament  pluridisciplinar on es troben matèries de diversa índole. Inclou les matèries de Geografia i Història, Filosofia, Economia i Religió el que fa que durant les reunions didàctiques puguem tenir una visió no única de l’orientació pedagògica de les Ciències Socials tant a la ESO com al Batxillerat. Ho formem un total de set persones especialitzades en aquetes matèries diverses.

De cara a fer un ensenyament mes dinàmic i atractiu, intentem fer una sortida en cada nivell de l ‘ensenyament: Actualment tenim  estipulades les sortides de:

1er d’ESO: Sortida al parc Neolític de Banyoles on els alumnes es podem fer una idea de les activitats del éssers  humans durant aquest període a partir d’un tallers i mostres de la vida de l’home del Neolític. Fins i tot fan alguna coseta de ceràmica i tir amb javelina.

2on. ESO: Sortida a la Girona medieval on l’alumnat fa un passeig per la ciutat antiga i es fa una idea aproximada sobre la vida en una ciutat medieval.

4t. d’ESO: Sortida a un refugi de la Guerra Civil en Barcelona pon els relaten la vida dels barcelonins durant la guerra civil i els mostren el refugi.
(Actualment estem mirant de trobar una sortida per els tercers que estigui en consonància amb el temari que fan durant els curs)

2on. Batxillerat. Fem una sortida a una Colònia industrial del Llobregat perquè visquin d’alguna manera la revolució industrial , un altra al MNAC on veuen de primera mà algunes obres que els hi poden sortir als exàmens de selectivitat en Història de l’Art i una visita a la Borsa per els alumnes d’Economia.

Igualment, i quan les circumstàncies ho permeten, intentem portar persones importants que els hi puguin fer alguna xerrada sobre algun tema concret (això sobretot per segon cicle de la ESO i Batxillerat) . Ho fem amb la intenció d’ampliar els coneixements de l’alumnat  i que puguin veure punt de vista diferents  de cara a que es vagin formant en un bon esperit  crític.