Departament de matemàtiques


Les matemàtiques al Institut Josep Mestres i Busquets les imparteixen 4 professors amb entusiasme: la Sonia, en Francisco, l’Esteve i en Jordi.

La distribució horària de la nostra matèria és la marcada pel currículum:

  • 1r ESO: 3 hores setmanals
  • 2n ESO: 4 hores setmanals
  • 3r ESO: 3 hores setmanals
  • 4t ESO: 4 hores setmanals

El nostre objectiu és millorar la competència matemàtica a cada classe. Posem especial èmfasi en la importància que tenen les matemàtiques al mon real. Volem mostrar les connexions amb altres matèries i amb aspectes de la vida.  Encara que també volem ensenyar que les matemàtiques són atractives per si mateixes i que poden arribar a ser divertides i gratificants. Aquest és el nostre repte diari.

Als dos cursos de batxillerat oferim les matèries de modalitat:

  • Matemàtiques de la modalitat de Ciències i Tecnologia (4h setmanals)
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials de la modalitat d’humanitats i ciències socials (4h setmanals)

  EL BLOG DE BARTO:

Blog personal del professor Barto Clofent on poden descarregar-se continguts ,així com trobar-hi informació referent a les seves classes.També és un espai on pots gaudir de novetats sobre matemàtiques , recursos , pàgines d’interés i es pot cercar informació referent a altres estudis, cicles formatius, proves,etc.

Fes un clic per trobar aquets blog.