Departament de llengües estrangeres


En l’època en la que vivim els idiomes són peça fonamental en el currículum de l’alumnat d’ESO i batxillerat. Cada cop és més evident que les llengües deixen de ser un afegit per esdevenir necessitats, tant pel que fa a les oportunitats de futur com al desenvolupament de l’alumnat. D’això és molt conscient el centre i el departament de llengües.

Al departament de llengües estrangeres de l’institut Josep Mestres i Busquets, s’imparteixen dos idiomes: anglès i francès.
Creiem fermament que l’ensenyament de les llengües estrangeres ha de partir de les necessitats , interessos i motivacions de l’alumnat per comunicar-se i per conèixer la realitat del món actual.

Els ensenyaments d’anglès són obligatoris al llarg de tota la vida acadèmica de l’alumnat d’ESO i batxillerat.
Per tal de complementar els ensenyaments de caire més acadèmic,  el departament organitza diferents activitats com ara teatre, sortides i un intercanvi amb una High School de Connecticut als EUA on els nois i noies s’allotgen en famílies i està oberta a l’alumnat de batxillerat amb un rendiment alt en la matèria d’anglès.

El 1950, Albert Camus va escriure al seu diari « Ma patrie, c’est la langue française. »

La Francofonia és present als cinc continents ( el nombre de parlants avui és d’ aproximadament 250 milions ), perquè el francès  és la llengua de la cultura, del comerç, de la recerca, de l’ indústria i de  la diplomàcia.

Des de l’ Institut  Mestres i Busquets s’inicia als alumnes a l’aprenentatge de la llengua francesa des de primer de la ESO fins a quart. Al llarg d’aquest anys els alumnes reben classe dues hores per setmana i a quart curs incrementen una hora més.

Al Batxillerat també poden continuar aprenent francès durant quatre hores per setmana al primer curs.

A part de la llengua també aprenen aspectes culturals del món francòfon, a través de documentals, articles de premsa i revistes, literatura i cinema.