Ciutats defensores dels drets humans


 

L’institut Josep Mestres i Busquets participa en el projecte Ciutats defensores dels drets humans a través del departament de ciutats_defensoresCiències Socials.

Ciutats defensores dels drets humans és un projecte conjunt entre el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per a la Pau, amb la participació de municipis catalans i altres institucions.

El projecte vol donar a conèixer la feina de defensors i defensores dels drets humans d’arreu del món al conjunt de la ciutadania dels municipis participants.

Un dels principals objectius del projecte és sensibilitzar les persones més joves a través de visites de defensors i defensores al centre i amb el treball a l’aula que es basa en una metodologia participativa i vivencial enfocada a l’educació dels drets humans.