CICLES DE GRAU MITJÀ


 • logocfgrausuperiorimitjaTenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
  • haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

 • FAMÍLIES PROFESSIONALS
 • PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA:
  Per cursar un cicle de grau mitjà cal formalitzar la preinscripció i presentar-la al centre i per a l’ensenyament demanat en primer lloc.Per a l’assignació de les places s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l’ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir d’un número de desempat que s’obté per sorteig.Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d’accés o el curs específic d’accés; les sol·licituds d’aquests alumnes s’ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.cicles-formatius-de-grau-mitj-2-638Aquests estudis són gratuïts en els centres dependents del Departament d’Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l’import en el centre corresponent.
 • GUIA INFORMATIVA GRAU MITJÀ (Darrera revisió 2016. PDF)
 • CICLES FORMATIUS PER FAMÍLIES PROFESSIONALS: GUIA INFORMATIVA.(Darrera revisió 2016. PDF)