Avís legal


Els textos, imatges, animacions, dissenys i arquitectures de la informació digital continguts al lloc web http://institutmestres.com són propietat exclusiva de l’INS Josep Mestres i Busquets.  Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de l’INS Josep Mestres i Busquets.