Sessions de tutoria 1BTX



Sessió 1: Integració i acollida

image

Sessió 6: Pensant en els altres

image