REQUISITS D’ACCÉS A L’INSTITUT (ALUMNES/FAMÍLIES)


ALUMNES

Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre (superior a 37,º5C), tos, dificultat respiratòria, mal de coll *, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust) o qualsevol altre quadre infecciós. No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Si l’alumne presenta una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera conjunta –amb la família/ tutors i el seu equip mèdic de referència–, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu. Les famílies o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, han d’haver signat una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19.
* El mal de coll i el refredat nasal s’haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

FAMÍLIES

Si heu d’anar al centre per a qualsevol tràmit administratiu. Contactar per correu electrònic amb l’administració del centre al correu que facilitarem a partir de dilluns dia 14 de setembre. Es prioritzaran els tràmits telemàtics i si és imprescindible anar al centre, es demanarà cita prèvia mitjançant  el mateix correu electrònic.

Per parlar amb els tutors/es o bé amb algun altre professional del centre es farà mitjançant el correu electrònic del Clickedu i les trobades es faran amb format de videoconferència. En casos excepcionals i degudament justificats es demanarà cita. En tot cas cal parlar-ho amb els tutors/es.

Protegiu-vos, protegim-nos. La salut i la seguretat dels alumnes, famílies i professionals del centre és la nostra prioritat i és  cosa de tot@s!

Ens trobareu també de 8 a 14:30 h trucant al telèfon del centre   936 58 08 84