Projectes i programes


Àmbit personal i social


Participació i col·laboració de tota la comunitat educativa.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Alumnat i professorat treballem activament per la millora de la convivència en el centre.

Projecte Òrbita

Projecte de ciutat per combatre el fracàs escolar i el risc d’exclusió social.

Cotutorització TR

Millorar la implicació entre el món educatiu i empresarial mitjançant la cotutorització del TR.

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu de la UAB que pretén acostar la universitat a l’alumnat.

Vetllem per un bon ús de les xarxes socials.

Àmbit lingüístic


AVANCEM cap al tractament integrat de llengües.

Creem nous usos de la biblioteca escolar.

Afavorir l’intercanvi internivells  i la millora de l’expressió oral en llengua anglesa.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Llegim 20 minuts cada dia.

Àmbit cientificotecnològic


Programa de Salut Integral. Educar en hàbits saludables.

Mart XXI

Programa educatiu que apropa la UPC a l’alumnat a través de la ciència.

Àmbit educació física


AFÍN

Projecte AFÍN: Activitat Física Inclusiva i Normalitzada.

Esport a l'escola

Promoure la pràctica física o esportiva dels joves que completi la seva educació i millori la seva qualitat de vida.

Àmbit artístic


FlipArt

Acostar artistes i tècnics de l’espectacle.

Ciutats intel·ligents.

Intercanvi d’idees, treballs i experiències amb Chicago.

Emprenedoria

Alumnat de batxillerat dinamitzen tallers de logos i imatge corporativa a les escoles.

Àmbit social


Talent Factory

image

Potenciar i propiciar el talent emprenedor dels joves.

Defensem i promocionem els drets humans.

Àmbit digital


Altres


Conveni VQ

Conveni de col·laboració Viladecans Qualitat S.L. i l’insitut Mestres.

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats.