Projectes


AFÍN

Projecte AFÍN: Activitat Física Inclusiva i Normalitzada.

AVANCEM cap al tractament integrat de llengües.

Projecte de participació i col·laboració entre la comunitat educativa del centre: alumnat, professorat i famílies.

Afavorir l’intercanvi internivells  i la millora de l’expressió oral en llengua anglesa.

Alumnat i professorat treballem activament per la millora de la convivència en el centre.

Al nostre centre vetllem perquè hi hagi un bon ús de les xarxes socials.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Lloc d’estudi, de préstec de llibres i d’intercanvi cultural.

Campus Ítaca

Programa socioeducatiu de la UAB que pretén acostar la universitat a l’alumnat.

Mart XXI

Programa educatiu que apropa la UPC a l’alumnat a través de la ciència.

Esport a l'escola

Promoure la pràctica física o esportiva dels joves que completi la seva educació i millori la seva qualitat de vida.

Cotutorització TR

Millorar la implicació entre el món educatiu i el món empresarial mitjançant la cotutorització del treball de recerca.

Talent Factory

image

Potenciar i propiciar el talent emprenedor dels joves.

Projecte Òrbita

Projecte de ciutat per combatre el fracàs escolar i el risc d’exclusió social.

FlipArt

Programa que acosta els artistes i els tècnics de l’espectacle als instituts.

Conveni VQ

Conveni de col·laboració Viladecans Qualitat S.L. i l’insitut Mestres.

Emprenedoria

Alumnat de batxillerat dinamitzen tallers de logos i imatge corporativa a les escoles.

Projectes finalitzats

Projectes finalitzats.