PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT


Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts encara que hagin fet l’ESO en el mateix centre.

Calendari: Enllaç

El tràmit s’efectua de manera telemàtica

PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT: del 27 de maig al 3 de juny

Cal introduir l’IDALU de l’alumne i el codi dels centres sol·licitats. Codi Institut Josep Mestres i Busquets: 08053364

Formulari electrònic (actiu a partir del 27 de maig): amb certificat digital o amb el el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil. No cal enviar cap documentació al centre.

Formulari informàtic (actiu a partir del 27 de maig): s’ha d’emplenar i enviar la sol·licitud i després fer arribar el resguard i la documentació requerida al correu del centre insjosepmestres@gmail.com

De manera excepcional es podrà fer la sol·licitud de manera presencial amb el procediment de cita prèvia, el dia 3 de juny de 9 a 13:30 h, cal demanar hora en aquest enllaç     ENLLAÇ CITA PRÈVIA

Presentació sol·licitud: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/9388-batxillerat

Recordeu que independentment que hàgiu fet Sol·licitud al registre electrònic (de manera general) o Sol·licitud en suport informàtic (en els casos en què no sigui possible la presentació electrònica), s’ha d’enviar la documentació acreditativa dels criteris de prioritat generals i complementaris que no es pugui validar electrònicament, escanejada o fotografiada, al correu de l’institut: insjosepmestres@gmail.com. L’institut enviarà un correu de resposta com a justificant de la recepció de la documentació. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne, curs i estudis, per tal de facilitar-ne la gestió.

Informació general: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/

Informació batxillerat d’Arts: http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/

Telèfon d’informació del centre (tràmits administratius). 685-12-65-49 (horari de 10 a 13 h)

ALUMNES 4 ESO INSTITUT JOSEP MESTRES I BUSQUETS: no han de fer la preinscripció però sí confirmar matrícula en els terminis estaberts (es comunicarà a les famílies)

ALTRES INFORMACIONS IMPORTANTS:

Únicament es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però es poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitas i règim, sempre ordenats per ordre de preferència i fer la preinscripció en el centre que es posa en primer lloc.

Quan existeix més demanda de places que les que ofereix el centre s’apliquen els criteris de prioritat específics (consulteu la normativa) de l’ensenyament, els criteris generals i els complementaris. Caldrà acreditar amb la documentació corresponent els criteris al·legats.

En aquest enllaç podeu consultar tot allò que far referència a la documentació i criteris de prioritat, és molt important que llegiu atentament la informació:

Enllaç documentació i criteris de prioritat

Anirem informant si surten novetats o actualitzacions!