calendari de la convocatòria extraordinària de la prova d’accés a la universitat (PAU) i de la prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària 2020.


Ja s’ha publicat el calendari de la convocatòria extraordinària de la prova d’accés a la universitat (PAU) i de la prova d’aptitud personal (PAP) per a l’accés als graus en Educació Infantil i en Educació Primària 2020.

Podeu consultar aquesta informació al Canal Universitat.

Calendari convocatòria extraordinària PAU 2020

Horari de la PAU convocatòria extraordinària 2020

Calendari convocatòria extraordinària PAP 2020