Atenció al públic


Abans de venir a l’institut és obligatori  concertar la visita per tal que us puguem atendre amb la màxima qualitat.
Telèfon 93 658 08 84
Feu servir Clickedu en el cas dels tutors i tutores.

Consulta els horaris

Consergeria

Virtudes Díaz Expósito

Daniel Roselló Juli

Horari

Matí: de 8 a 15h

Tarda dilluns: de 15:30 a 17:30h

Administració

Hermínia Ruisánchez del Fresno

Horari

Matí: de 9 a 14:30h

Tarda (dilluns): de 15:30 a 17:30h

– Agost tancat –

Equip directiu

Directora

Maite Cirera

 • Dimecres de 9 a 10h
 • Dijous de 10 a 11h

Cap d’estudis

Neus Barranco

 • Dimarts d’11:30 a 12:30h
 • Dmecres d’11:30 a 12:30h

Coordinadora pedagògica

Montse Garcia

 • Dilluns de 12:30 a 14:30h

Secretaria

Maria José Giménez

 • Dimarts de 10 a 11h
 • Dimecres de 9 a 10h

Tutors i tutores

Curs 1A

Tutora: Alícia López

 • Horari d’atenció famílies: Dimarts 10 – 11h
 • Horari d’atenció alumnes: Divendres 10 – 11h

Curs 1B

Tutora: Anabel Gómez

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimarts 10 – 11h

Curs 1C

Tutor: German Molero

 • Horari d’atenció famílies: Dimarts 10 – 11h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimecres 9 – 10h

Curs 1D

Tutora: Leonor Álvarez

 • Horari d’atenció famílies: Dijous 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimarts 10 – 11h

Curs 1E

Tutora: Elisabet Liminyana

 • Horari d’atenció famílies: Dimecres 13:30 – 14:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimecres 12:30 – 13:30h

Curs USEE1 i USEE2

Tutora: Pilar Francisco

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 13:30 – 14:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimarts 12:30 – 13:30h
 • :30h

Curs 2A

Tutora: Núria Rojo

 • Horari d’atenció famílies: Divendres 12:30 – 13:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 11:30 – 12:30h

Curs 2B

Tutora: Maite Arnau

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Divendres 10 – 11h

Curs 2C

Tutora: Anna Riera

 • Horari d’atenció famílies: Dimecres 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimecres 11:30 – 12:30h

Curs 3A

Tutor: David López

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 12:30 – 13:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 13:·30 – 14:30h

Curs 3B

Tutor: Guillem Zorrilla

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 13:30 – 14:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dijous 11:30 – 12.30h

Curs 3C

Tutor: Carlos Sogorb

 • Horari d’atenció famílies: Dimarts 10 – 11h
 • Horari d’atenció alumnes: Divendres 11:30 – 12:30h

Curs 3D

Tutora: Llibertat Castillo

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 11:30 – 12:30h

Curs USEE3 i USEE4

Tutor: Benet Gordaliza

 • Horari d’atenció famílies: Dimecres 8 – 9h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 13:30 – 14:30h

Curs 4A

Tutor: Xavier Martínez

 • Horari d’atenció famílies: Divendres 11:30 – 12:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimarts 12:30 – 13:30h

Curs 4B

Tutor: Rubén Alonso

 • Horari d’atenció famílies: Dijous 11:30 – 12:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 13:30 – 14:30h

Curs 4C

Tutora: Clara Guanter

 • Horari d’atenció famílies: Divendres 10 – 11h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimecres 10 – 11h

Curs 4D

Tutora: Pepi Adell

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 13:30 – 14:30h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 12:30 – 13:30h

Curs 1BTX A

Tutor: Albert Rodríguez

 • Horari d’atenció famílies: Dimarts 10 – 11h
 • Horari d’atenció alumnes: Dimarts 9 – 10h

Curs 1BTX B

Tutor: David Sánchez

 • Horari d’atenció famílies: Divendres 10 – 11h
 • Horari d’atenció alumnes: Dilluns 12:30 – 13:30h

Curs 2BTX A

Tutor: Albert Sánchez

 • Horari d’atenció famílies: Dilluns 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Dijous 13:30 – 14:30h

Curs 2BTX B

Tutora: Noelia Sánchez

 • Horari d’atenció alumnes: Divendres 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Divendres 8 – 9h

Curs 2BTX C

Tutora: Margot Rubio

 • Horari d’atenció famílies: Dimarts 9 – 10h
 • Horari d’atenció alumnes: Dijous 11:30 – 12:30h

Tècnica d'integració social (TIS)

Muntsa Mimbrero

Horari

Dimecres de 12.30 a 13.30h

Divendres de 13:30 a 14:30h