Anunci públic de la licitació del servei de neteja de l’Institut Josep Mestres i Busquets


Anunci públic de la licitació del servei de neteja de l’Institut Josep Mestres i Busquets

L’Institut Josep Mestres i Busquets ha de contractar, mitjançant procediment obert, el Servei de Neteja de les seves instal·lacions situades al C/ Dr. Ferran i Clúa, 19 de Viladecans (Barcelona).

El termini per presentar la documentació finalitza el dia 6 de febrer de 2017 a les 14:00 hores. Les proposicions fora de termini no seran admeses sota cap concepte.

La documentació, (clàusules  administratives  i prescripcions tècniques),  es pot descarregar des de la mateixa web del centre o demanar-la per correu electrònic a8053364@xtec.cat) o bé recollir-la  a la Secretaria del centre del 27 de gener al 6 de febrer de 2017  de 9:00 a 14:00h de dilluns a divendres.

 

Clàusules administratives

Prescripcions tècniques

 

 DADES BÀSIQUES:

Procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Objecte: Servei de neteja de les instal·lacions de l’Institut Josep Mestres i Busquets

Domicili: C/ Dr. Ferran i Clúa, 19   08840 Viladecans

Metres quadrats: 6.605m2

Import total màxim: 49.000,00 € (IVA exclòs)

Termini d’execució: de l’1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017

Admissió de pròrroga: Si

 

CALENDARI DEL PROCEDIMENT:

  • Divendress, 27 de gener de 2017: publicació, a la web del centre, del començament de la licitació.
  • Dilluns, 6 de febrer de 2017: a les 14:00h finalitza el termini de presentació de les ofertes.

Modalitat de presentació: Presencial.
Lloc de presentació: Secretaria de l’Institut Josep Mestres i Busquets (Horari: de 9:00 a 14:00h)

Domicili, localitat i codi postal: C/ Ferran i Clúa, 19   Viladecans 08840

  • Dimarts 7 de febrer de 2017Obertura del sobre B

Descripció: el sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d’adjudicació que s’hagin de ponderar en funció d’un judici de valor.

Hora: 9:00h

  • Dijous, 9 de febrer de 2017: obertura del sobre C

Descripció: el sobre C ha de contenir l’oferta econòmica i, si escau, documentació tècnica corresponent als criteris d’adjudicació quantificables de forma automàtica.

L’acte públic d’obertura del sobre C: 9:00h

 

L’adjudicació definitiva del contracte tindrà lloc abans del 17 de febrer de 2017, i la signatura del contracte abans del 24 de febrer de 2017.

 

Viladecans, 26 de gener de 2017.

Maria Teresa Cirera Saló

Directora de l’Institut Josep Mestres i Busquets

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *